A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.1-102 (จบ)

เรื่องย่อ: A Place in the Sun (2019) ซับไทย

มีคนกล่าวว่าความปรารถนาคือหลุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด และการจะเติมเต็มมันอาจทำให้ใครหลายคนต้องเจ็บปวด ครอบครัวยางจีเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจเกาหลีใต้และกลายเป็นกลุ่มบริษัท และเพื่อครอบครองบัลลังก์เป็นคนต่อไป ทำให้คนในครอบครัวทำได้ถึงขนาดต่อสู้กันเอง ท่านประธานต้องการจะสืบต่อบริษัทให้กับหลานชายเขา และท่ามกลางปัญหาเหล่านี้ ชีวิตของเด็กสองคนต้องเปลี่ยนไปตลอดกาล เรื่องราวของความรัก การทรยศหักหลัง ความปรารถนา การสมคบคิด และการแก้แค้นตลอด 20 ปี เกี่ยวข้องกับคนถึงสี่รุ่น และตอนนี้ผู้ชายที่ต้องล้มละลายต้องต่อสู้เพื่อความร่ำรวย และในเวลาเดียวกัน เขาต้องแก้แค้นครอบครัวยางจีและผู้หญิงที่ทิ้งเขาไปหาผู้ชายที่ร่ำรวยกว่า

ยอดเข้าชม: 255

รายการตอนทั้งหมด: A Place in the Sun (2019) ซับไทย

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.1

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.2

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.3

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.4

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.5

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.6

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.7

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.8

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.9

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.10

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.11

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.12

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.13

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.14

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.15

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.16

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.17

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.18

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.19

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.20

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.21

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.22

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.23

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.24

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.25

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.26

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.27

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.28

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.29

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.30

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.31

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.32

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.33

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.34

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.35

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.36

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.37

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.38

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.39

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.40

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.41

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.42

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.43

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.44

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.45

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.46

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.47

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.48

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.49

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.50

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.51

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.52

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.53

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.54

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.55

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.56

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.57

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.58

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.59

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.60

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.61

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.62

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.63

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.64

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.65

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.66

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.67

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.68

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.69

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.70

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.71

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.72

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.73

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.74

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.75

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.76

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.77

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.78

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.79

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.80

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.81

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.82

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.83

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.84

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.85

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.86

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.87

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.88

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.89

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.90

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.91

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.92

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.93

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.94

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.95

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.96

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.97

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.98

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.99

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.100

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.101

A Place in the Sun (2019) ซับไทย Ep.102