A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย ตอนที่ 1-30

เรื่องย่อ: A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต / Robot In The Orange Garden สวัสดี โรบอตที่รัก เป็นเรื่องราวของ ลู่เซิน ดำรงตำแหน่งประธานแห่ง emu บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับชาติ แต่ปรากฏว่าเขาป่วยเป็นโรคที่หาได้ยาก เมื่อสัมผัสกับบุคคลอื่น ๆ

ยอดเข้าชม: 100

รายการตอนทั้งหมด: A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 1

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 2

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 3

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 4

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 5

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 6

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 7

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 8

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 9

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 10

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 11

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 12

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 13

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 14

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 15

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 16

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 17

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 18

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 19

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 20

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 21

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 22

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 23

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 24

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 25

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 26

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 27

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 28

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 29

A Robot in the Orange Orchard ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ตอนที่ 30