Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.1-20 (จบ)

เรื่องย่อ: Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย

กลุ่มก่อการร้ายที่รู้จักกันในนาม Athena ที่มีผู้นำที่ร้ายการซอนฮยอคข่มขู่ชาวเกาหลีใต้และโลก โดยมีเอเจนท์พิเศษลีจองวูที่เป็นผู้นำของหน่วยงานดูแลความไม่สงบของชาติ และโจโซยังที่เป็นลูกสาวของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวไปและนำไปซ่อนอยู่ที่อิตาลี จองวูและทีมของเขาจะต้องรับมอบหมายให้ไปหาตัวเธอและนำเธอกลับมา

ยอดเข้าชม: 208

รายการตอนทั้งหมด: Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.1

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.2

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.3

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.4

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.5

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.6

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.7

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.8

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.9

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.10

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.11

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.12

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.13

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.14

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.15

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.16

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.17

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.18

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.19

Athena Goddess of War (2010) นักฆ่า ล่า สวยสังหาร ซับไทย Ep.20