Because This Is My First Life เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน ตอนที่ 1-16 พากย์ไทย

เรื่องย่อ: Because This Is My First Life เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย

Because This Is My First Life นัมเซฮี หรือ อีมินกี หนุ่มโสดในวัยสามสิบต้น ๆ เลือกที่จะไม่แต่งงาน เขาเป็นคนหนุ่มที่มีบ้านเป็นของตัวเอง แต่ก็ต้องแบกรับภาระหนี้สินจำนวนมาก ในขณะที่ ยุนจีโฮ หรือ จองโซมิน สาวโสดไร้บ้าน

ยอดเข้าชม: 316

หมวดหมู่:

พากย์ไทย

รายการตอนทั้งหมด: Because This Is My First Life เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน พากย์ไทย

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน ตอนที่ 1

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน ตอนที่ 2

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน ตอนที่ 3

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน ตอนที่ 4

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน ตอนที่ 5

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน ตอนที่ 6

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน ตอนที่ 7

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน ตอนที่ 8

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน ตอนที่ 9

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน ตอนที่ 10

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน ตอนที่ 11

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน ตอนที่ 12

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน ตอนที่ 13

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน ตอนที่ 14

เพราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน ตอนที่ 15

พราะนี่คือชีวิตแรกของฉัน ตอนที่ 16