Broker ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 1-26 ซับไทย

เรื่องย่อ: Broker ลวงรักเล่ห์จารชน ซับไทย

เธอทุ่มเทแรงกายแรงใจในการค้นหาคำตอบของปัญหาทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียง แต่เพื่อพิสูจน์ตัวเองเท่านั้น แต่ยังรักษาตำแหน่งของประเทศในสาขาชีววิทยาด้วย เมื่อการทดลองเข้าสู่ขั้นตอนทางคลินิกนักวิจัยใหม่ชื่อโจวเสี่ยวฉานเข้าร่วมทีม

ยอดเข้าชม: 733

ประเภท:

Drama (ดราม่า)

รายการตอนทั้งหมด: Broker ลวงรักเล่ห์จารชน ซับไทย

ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 1

ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 2

ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 3

Broker ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 4

Broker ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 5

Broker ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 6

Broker ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 7

Broker ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 8

ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 9

ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 10

ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 11

ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 12

Broker ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 13

Broker ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 14

Broker ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 15

Broker ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 16

ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 17

ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 18

ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 19

ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 20

Broker ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 21

Broker ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 22

Broker ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 23

Broker ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 24

ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 25

ลวงรักเล่ห์จารชน ตอนที่ 26