Candle In The Tomb : The Worm Valley คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน ตอนที่ 1-16 ซับไทย

เรื่องย่อ: Candle In The Tomb : The Worm Valley คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน ซับไทย

ข่าวลือบอกว่ามุกมู่เฉินที่ช่วยเหลือชีวิตผู้คนกลายเป็นสมบัติที่ต้องฝังไปพร้อมกับกษัตริย์ของแคว้นกู่เตียน ต่อมาโมจินคลำทองตรวจยศ หูปาอี หวังข่ายเสวียน เชอร์รี่หยางและคนอื่น ๆได้ เข้าไปในสถานที่อันตราย และเริ่มต้นการสำรวจสุสานโบราณ

ยอดเข้าชม: 459

รายการตอนทั้งหมด: Candle In The Tomb : The Worm Valley คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน ซับไทย

คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน ตอนที่ 2

คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน ตอนที่ 3

คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน ตอนที่ 4

คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน ตอนที่ 5

คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน ตอนที่ 6

คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน ตอนที่ 7

คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน ตอนที่ 8

คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน ตอนที่ 9

คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน ตอนที่ 10

คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน ตอนที่ 11

คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน ตอนที่ 12

คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน ตอนที่ 13

คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน ตอนที่ 14

คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน ตอนที่ 15

คนขุดสุสาน: หุบเขาลับแห่งยูนนาน ตอนที่ 16