Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย ตอนที่ 1-42

เรื่องย่อ: Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย สร้างจาก “儒林外史 หรูหลินไว่สื่อ” วรรณคดีทรงคุณค่าที่แต่งในสมัยราชวงศ์ชิง โดย ‘อู๋จิ้งจื่อ’ บัณฑิตผู้มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ เขาประพันธ์หรูหลินไว่สื่อขึ้นมาเพื่อเสียดสีการสอบจอหงวนที่มุ่งหวังในลาภยศ

ยอดเข้าชม: 56

ประเภท:

Drama (ดราม่า)

รายการตอนทั้งหมด: Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 1

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 2

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 3

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 4

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 5

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 6

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 7

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 8

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 9

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 10

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 11

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 12

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 13

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 14

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 15

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 16

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 17

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 18

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 19

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 20

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 21

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 22

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 23

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 24

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 25

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 26

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 27

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 28

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 29

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 30

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 31

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 32

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 33

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 34

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 35

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 36

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 37

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 38

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 39

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 40

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 41

Crying and Laughing Scholar ฟางหลินบัณฑิตพิทักษ์ธรรม ตอนที่ 42