Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.1-60 (จบ)

เรื่องย่อ: Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย

เมื่อ 500 ปีที่ผ่านมา ในช่วงสมัยของราชวงศ์โชซอน ประเทศเกาหลียังคงปกครองด้วยกฎเกณฑ์ที่ผู้ชายมีอำนาจมากกว่าผู้หญิง “แดจังกึม” จอมนางแห่งวังหลวง… สร้างมาจากเรื่องจริงของประวัติศาสตร์เกาหลี นำเสนอเรื่องราวของแดจังกึม หญิงสาวคนแรกของเกาหลีที่เป็นแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยให้กับเชื้อพระวงศ์ในหลวง เธอเป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวสามัญชนที่มีฐานะยากจน เธอได้สูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็ก

ยอดเข้าชม: 4.58 K

รายการตอนทั้งหมด: Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.1

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.2

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.3

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.4

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.5

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.6

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.7

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.8

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.9

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.10

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.11

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.12

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.13

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.14

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.15

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.16

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.17

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.18

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.19

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.20

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.21

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.22

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.23

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.24

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.25

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.26

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.27

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.28

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.29

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.30

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.31

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.32

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.33

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.34

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.35

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.36

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.37

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.38

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.39

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.40

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.41

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.42

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.43

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.44

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.45

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.46

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.47

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.48

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.49

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.50

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.51

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.52

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.53

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.54

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.55

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.56

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.57

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.58

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.59

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.60