Empress ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 1-51 พากย์ไทย

เรื่องย่อ: Empress ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน พากย์ไทย

เพื่อนำเงินที่ได้ไปไถ่ตัวหญิงสาวที่ถูกขายไปยังแคว้นหยวน โชคชะตาทำให้ซึงนังได้พบกับองค์รัชทายาทแห่งโครยอที่ปลอมพระองค์มาสืบเรื่องลับ และโชคชะตาก็ได้เล่นตลกกับซึงนังอีกครั้งเมื่อได้พบกับฮ่องเต้แห่งแคว้นหยวน

ยอดเข้าชม: 1.53 K

หมวดหมู่:

พากย์ไทย

ประเภท:

Drama (ดราม่า)

รายการตอนทั้งหมด: Empress ki กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน พากย์ไทย

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 1

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 2

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 3

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 4

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 5

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 6

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 7

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 8

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 9

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 10

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 11

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 12

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 13

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 14

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 15

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 16

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 17

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 18

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 19

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 20

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 21

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 22

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 23

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 24

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 25

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 26

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 27

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 29

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 30

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 31

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 32

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 33

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 34

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 35

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 36

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 37

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 38

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 39

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 40

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 41

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 42

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 43

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 44

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 45

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 46

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 47

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 48

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 49

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 50

กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน ตอนที่ 51