Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.1-99 (จบ)

เรื่องย่อ: Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย

ฮันซูโฮ ผู้ที่เคยเป็นชาวนิวยอร์กและมีความสุขกับชีวิตที่นั่นในฐานะผู้จัดการดาวรุ่งของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เขาเสียภรรยาไปเพราะอุบัติเหตุ ยิ่งไปกว่านั้นลูกสาวของเขายังต้องทนทุกข์จากโรคเกล็ดเลือดต่ำ เขาละทิ้งทุกอย่างเพื่อมาใช้ชีวิตที่หมู่บ้านที่ชื่อว่าคุงดารี ที่ที่เขาพยายามจะหาทางบำบัดลูกสาวด้วยวิถีธรรมชาติ Everybody Say Kungdari คือละครชนบทอันแสนสดใสที่จะพูดถึงว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของคนเราอย่างแท้จริง

ยอดเข้าชม: 176

รายการตอนทั้งหมด: Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.1

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.2

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.3

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.4

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.5

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.6

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.7

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.8

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.9

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.10

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.11

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.12

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.13

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.14

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.15

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.16

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.17

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.18

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.19

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.20

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.21

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.22

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.23

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.24

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.25

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.26

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.27

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.28

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.29

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.33

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.30

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.31

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.32

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.34

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.35

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.36

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.37

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.38

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.39

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.40

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.41

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.42

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.43

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.44

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.45

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.46

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.47

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.48

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.49

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.50

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.51

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.52

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.53

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.54

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.55

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.56

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.57

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.58

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.59

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.60

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.61

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.62

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.63

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.64

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.65

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.66

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.67

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.68

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.69

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.70

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.71

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.72

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.73

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.74

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.75

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.76

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.77

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.78

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.79

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.80

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.81

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.82

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.83

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.84

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.85

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.86

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.87

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.88

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.89

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.90

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.91

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.92

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.93

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.94

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.95

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.96

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.97

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.98

Everybody Say Kungdari (2019) ซับไทย Ep.99