Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.1-51 (จบ)

เรื่องย่อ: Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย

อ๊กยอ(จินเซยอน)หญิงสาวที่เกิดและเติบโตมาจากเรือนจำ เหตุเกิดจากการที่แม่ของนางได้เคยหลบหนีการไล่ล่า ในระหว่างทางได้พบกับเจ้าหน้าที่ราชทัณ ซึ่งเค้าได้ช่วยเหลือและพานางมายังเรือนจำ จนในที่สุดนางได้คลอดลูกแล้วเสียชีวิตลง ลูกของนางกลายเป็นเด็กไร้ญาติ จึงถูกมาเลี้ยงไว้ที่เรือนจำ ตั้งชื่อว่า อ๊กยอ อ๊กยอเติบโตมาเป็นเด็กที่ฉลาดเกินวัย เพราะได้รับความรู้มากมายจากเหล่าผู้ต้องขังที่มีความสามารถและมีการศึกษาสูง ขณะที่ แทวอน มีความพยายามที่จะแก้แค้น ชอง นานจอง ภรรยาอีกคนของ ไต้เท้า ยุนวอนยัง ขุนนางผู้มักใหญ่ไฝ่สูง โดยที่ไม่มีใครว่าปมเบื้องลึกเบื้องหลังของการแก้แค้นคือเรื่องใด นานจองเป็นคนสนิทของ พระพันปีมูนจอง นางมีความทะเยอทะยาน เมื่อมีอำนาจในมือและการหนุนหลังจากพระพันปี ทำให้นางได้ใช้ชีวิตอย่างหรูหราในวังหลวง อ๊กยอต้องพบกับอุปสรรคต่างๆมากมาย แต่นางก็ยึดมั่นในความยุติธรรมเสมอมา นางตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมให้จงได้

ยอดเข้าชม: 252

รายการตอนทั้งหมด: Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.1

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.2

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.3

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.4

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.5

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.6

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.7

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.8

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.9

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.10

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.11

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.12

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.13

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.14

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.15

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.16

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.17

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.18

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.19

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.20

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.21

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.22

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.23

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.24

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.25

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.26

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.27

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.28

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.29

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.30

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.31

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.32

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.33

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.34

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.35

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.36

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.37

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.38

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.39

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.40

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.41

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.42

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.43

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.44

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.45

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.46

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.47

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.48

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.49

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.50

Flowers of the Prison (2016) อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.51