Halston Season 1 ตอนที่ 1-5 ซับไทย

เรื่องย่อ: Halston Season 1 ซับไทย

เขาที่คิดค้นขึ้นในอาณาจักรแฟชั่นทั่วโลกที่มีความหมายเหมือนกันกับความหรูหรา เพศ สถานะ และชื่อเสียง เป็นตัวกำหนดยุคอย่างแท้จริง

ยอดเข้าชม: 210