If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 1-32 ซับไทย

เรื่องย่อ: If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ซับไทย

ความใกล้ชิด ทำให้พวกเขาเปิดใจให้กันและกันมากขึ้น ชีวิตของลู่ซีเริ่มค้นพบความสำเร็จทั้งในความรักและอาชีพการงาน แต่อุปสรรคในชีวิตก็เกิดขึ้นเมื่อพ่อของเธอป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ เธอจึงต้องใช้เสียงของเธอเรียกความทรงจำของเขากลับคืนมา

ยอดเข้าชม: 342

รายการตอนทั้งหมด: If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ซับไทย

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 1

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 2

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 3

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 4

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 5

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 6

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 7

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 8

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 9

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 10

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 11

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 12

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 13

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 14

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 15

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 16

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 17

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 18

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 19

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 20

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 21

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 22

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 23

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 24

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 25

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 26

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 27

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 28

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 29

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 30

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 31

พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 32