Martial Universe (2018) ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ Season 1 ตอนที่ 1-40 ซับไทย

เรื่องย่อ: Martial Universe (2018) ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ Season 1 ซับไทย

มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทำให้ หลินเจิ้นเทียนถูกขับไล่ออกจากตระกูลหลิน (หนึ่งในสี่ตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแว่นแคว้น) เขาจึงต้องพาลูกและเมีย อพยบ มาสร้างครอบครัวใหม่ในเมื่องที่ห่างไกล แต่ก็ยังมีความวังว่าสักวันหนึ่งทายาทของเขาจะทำให้ชื่อเสียงกลับมาและได้รับการยอมรับจากต้นตระกูลอีกครั้ง

ยอดเข้าชม: 318

รายการตอนทั้งหมด: Martial Universe (2018) ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ Season 1 ซับไทย

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 1

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 2

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 3

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 4

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 5

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 6

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 7

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 8

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 9

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 10

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 11

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 12

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 13

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 14

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 15

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 16

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 17

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 18

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 19

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 20

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 21

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 22

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 23

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 24

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 25

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 26

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 27

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 28

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 29

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 30

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 31

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 32

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 33

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 34

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 35

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 36

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 37

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 38

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 39

ศึกทะยานฟ้า มหายุทธ์สะท้านภพ ตอนที่ 40