Mirror: A Tale of Twin Cities กระจกสองนครา ตอนที่ 1-43 พากย์ไทย

เรื่องย่อ: Mirror: A Tale of Twin Cities กระจกสองนครา พากย์ไทย

แต่แดนเมฆากลับไม่ใช่แดนสวรรค์ในอุดมคติ เพราะในทุกย่างก้าวที่เธอย่ำกรายสู่แดนเมฆา ได้เปิดฉากเรื่องราวที่ทั้งอัศจรรย์พันลึกและอกสั่นขวัญหาย บุคคลในตำนานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนแก่งแย่งกันปรากฏกาย ไห่กั๋ว ชางหลิว คงซาง สามอาณาจักรที่มีความแค้นที่พัวพันกันมาเนิ่นนานนับพันปี ตามการเกิดใหม่ของราชาแห่งแดนมหาสมุทร

ยอดเข้าชม: 1.63 K

รายการตอนทั้งหมด: Mirror: A Tale of Twin Cities กระจกสองนครา พากย์ไทย

กระจกสองนครา ตอนที่ 1

กระจกสองนครา ตอนที่ 2

กระจกสองนครา ตอนที่ 3

กระจกสองนครา ตอนที่ 4

กระจกสองนครา ตอนที่ 5

กระจกสองนครา ตอนที่ 6

กระจกสองนครา ตอนที่ 8

กระจกสองนครา ตอนที่ 9

กระจกสองนครา ตอนที่ 10

กระจกสองนครา ตอนที่ 11

กระจกสองนครา ตอนที่ 12

กระจกสองนครา ตอนที่ 13

กระจกสองนครา ตอนที่ 14

กระจกสองนครา ตอนที่ 15

กระจกสองนครา ตอนที่ 16

กระจกสองนครา ตอนที่ 17

กระจกสองนครา ตอนที่ 18

กระจกสองนครา ตอนที่ 19

กระจกสองนครา ตอนที่ 20

กระจกสองนครา ตอนที่ 21

กระจกสองนครา ตอนที่ 22

กระจกสองนครา ตอนที่ 23

กระจกสองนครา ตอนที่ 24

กระจกสองนครา ตอนที่ 25

กระจกสองนครา ตอนที่ 26

กระจกสองนครา ตอนที่ 27

กระจกสองนครา ตอนที่ 28

กระจกสองนครา ตอนที่ 29

กระจกสองนครา ตอนที่ 30

กระจกสองนครา ตอนที่ 31

กระจกสองนครา ตอนที่ 32

กระจกสองนครา ตอนที่ 33

กระจกสองนครา ตอนที่ 34

กระจกสองนครา ตอนที่ 35

กระจกสองนครา ตอนที่ 36

กระจกสองนครา ตอนที่ 37

กระจกสองนครา ตอนที่ 38

กระจกสองนครา ตอนที่ 39

กระจกสองนครา ตอนที่ 40

กระจกสองนครา ตอนที่ 41

กระจกสองนครา ตอนที่ 42

กระจกสองนครา ตอนที่ 43