Miss Crow With Mr.Lizard (2022) กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต พากย์ไทย ตอนที่ 1-35

เรื่องย่อ: Miss Crow With Mr.Lizard (2022) กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต พากย์ไทย

กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต พากย์ไทย กู้ชวนประสบอุบัติเหตุทางรถยนตร์ในปีที่กำลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัย จึงทำให้หัวใจได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง โชคยังดีที่ทีมกู้ภัยช่วยไว้ทัน จึงทำให้รอดมาได้ ทว่าก็ไม่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เหมือนคนทั่ว ๆ ไป ไม่สามารถออกกำลังกายหนัก ๆ หรือ มีอารมณ์ที่แปรปรวนได้ จึงทำให้เขาเปลี่ยนจากคนที่เคยสดใส ร่าเริง ค่อย ๆ หมดพลังและความมั่นใจในตนเอง 10 ปีผ่านไป เขาได้พบกับเจียงเสี่ยวหนิง สาวน้อยที่สูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่เด็ก ผ่านเรื่องราวร้อนหนาวมาอย่างโชกโชน แต่เธอก็สู้และร่าเริง มองโลกในแง่ดี พวเขาทั้งสองกลายมาเป็นเจ้านายกับลูกน้องกัน จุดเริ่มต้นเรื่องราวระหว่างพวกเขาจึงได้เริ่มต้นขึ้น

ยอดเข้าชม: 201

รายการตอนทั้งหมด: Miss Crow With Mr.Lizard (2022) กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต พากย์ไทย

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 1

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 2

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 3

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 4

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 5

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 6

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 7

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 8

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 9

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 10

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 11

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 12

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 13

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 14

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 15

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 16

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 17

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 18

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 19

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 20

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 21

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 22

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 23

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 24

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 25

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 26

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 27

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 28

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 29

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 30

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 31

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 32

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 33

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 34

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 35

Miss Crow With Mr.Lizard กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต ตอนที่ 36