More than Blue: The Series ถึงวันนั้น ฉันจะบอกรักเธอ เดอะซีรีส์ ตอนที่ 1-10 ซับไทย

เรื่องย่อ: More than Blue: The Series ถึงวันนั้น ฉันจะบอกรักเธอ เดอะซีรีส์ ซับไทย

เรื่องราวที่จะปลุกความรักครั้งเก่าของพวกเขาขึ้นมาอีกครั้งและจะเล่าย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงวัยผู้ใหญ่ที่พวกเขาร่วมต่อสู้มาด้วยกัน

ยอดเข้าชม: 133