My Name Is Zhao Jia Di ตอนที่ 1-2 ซับไทย

เรื่องย่อ: My Name Is Zhao Jia Di ซับไทย

การแยกจากพ่อลูกเป็นเรื่องลึกมากและเขาปฏิเสธที่จะยอมรับพ่อของเขา ความช่วยเหลือทางการเงินขึ้นอยู่กับความพยายามของตนเองทำให้ชีวิตไม่ปลอดภัย

ยอดเข้าชม: 123

ประเภท:

Drama (ดราม่า)

รายการตอนทั้งหมด: My Name Is Zhao Jia Di ซับไทย

My Name Is Zhao Jia Di ตอนที่ 1

My Name Is Zhao Jia Di ตอนที่ 2