Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบันลังก์ ตอนที่ 1-48 ซับไทย

เรื่องย่อ: Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบันลังก์ ซับไทย

Fang Zhu ทำให้ประเทศได้เห็นช่วงเวลาใหม่แห่งสันติภาพ ไห่ชิกลายเป็นองครักษ์ส่วนตัวของจักรพรรดิและเธอก็เริ่มสนใจเขาและเกิดความเข้าใจผิดขึ้นระหว่างพวกเขา เมื่อจักรพรรดิรู้ว่าไห่ชิเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็เริ่มมีความรู้สึกกับเธอ Hai Shi จะต้องเผชิญกับความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อ Fang Zhu และจักรพรรดิ

ยอดเข้าชม: 454

รายการตอนทั้งหมด: Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบันลังก์ ซับไทย

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 1

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 2

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 3

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 4

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 5

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 6

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 7

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 8

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 9

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 10

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 11

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 12

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 13

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 14

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 15

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 16

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 17

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 18

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 19

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 20

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 21

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 22

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 23

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 24

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 25

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 26

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 27

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 28

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 29

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 30

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 31

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 32

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 33

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 34

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 35

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 36

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 37

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 38

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 39

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 40

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 41

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 42

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 43

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 44

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 45

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 46

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 47

Novoland Pearl Eclipse ตอนที่ 48