Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 1-48

เรื่องย่อ: Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ พากย์ไทย

ไห่ซื่อต้องปลอมตัวเป็นชายและกลายเป็นเด็กรับใช้ของฟางจู เวลาต่อมา ราชสำนักของราชวงศ์เจิ้งเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ภายในแคว้นและยังขัดแย้งกับอาณาจักรอื่นๆ จักรพรรดิจูจงซวี่ แห่งต้าเจิง

ยอดเข้าชม: 1.65 K

รายการตอนทั้งหมด: Novoland Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์ พากย์ไทย

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 1

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 2

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 3

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 4

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 5

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 6

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 7

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 8

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 9

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 10

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 11

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 12

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 13

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 14

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 15

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 16

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 17

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 18

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 19

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 20

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 21

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 22

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 23

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 24

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 25

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 26

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 27

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 28

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 29

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 30

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 31

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 32

ข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 33

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 34

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 35

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 36

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 37

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 38

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 39

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 40

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 41

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 42

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 43

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 44

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 45

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 46

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 47

ไข่มุกเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 48