Octogenarian and the 90s (2021) คนอลวน วัยอลเวง 80″90 ซับไทย Ep.1-39 (จบ)

เรื่องย่อ: Octogenarian and the 90s (2021) คนอลวน วัยอลเวง 80″90 ซับไทย

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Sunshine Home เป็นบ้านสำหรับผู้สูงวัยก่อตั้งโดยคุณยาย Lin ในพื้นที่เล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบุคลิกแตกต่างกัน ในขณะที่คุณย่า Lin ป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายเธอจึงมอบความไว้วางใจให้บ้านพักคนชราแก่ Ye Xiaomei หลานสาวของเธอ ในเวลานี้กั๋วซันหวงจัดให้คุณปู่ของเขาเข้าไปในสถานที่ ด้วยการเป็นพนักงานขายที่เรียบง่ายเขาต้องการเข้าถึงและออกจากบ้านพักคนชราเพื่อขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้กับคนชราและหารายได้ง่ายๆ Ye Xiaomei และ Guo Sanshuang ไม่ชอบกันและกันทันที ความคิดหลังทศวรรษ 90 ของพวกเขาทำให้ชีวิตของผู้สูงอายุมีชีวิตชีวา แต่ยังก่อให้เกิดความขัดแย้งมากมาย อย่างไรก็ตามเรื่องราวที่น่าประทับใจเบื้องหลังแต่ละเรื่องทำให้ทุกคนใกล้ชิดกันมากขึ้น

ยอดเข้าชม: 175

รายการตอนทั้งหมด: Octogenarian and the 90s (2021) คนอลวน วัยอลเวง 80″90 ซับไทย

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.1

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.2

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.3

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.4

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.5

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.6

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.7

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.8

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.9

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.10

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.11

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.12

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.13

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.14

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.15

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.16

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.17

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.18

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.19

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.20

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.21

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.22

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.23

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.24

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.25

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.26

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.27

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.28

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.29

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.30

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.31

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.32

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.33

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.34

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.35

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.36

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.37

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.38

Octogenarian and the 90s (2021) ซับไทย Ep.39