รายการตอนทั้งหมด

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 1

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 2

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 3

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 4

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 5

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 6

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 7

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 8

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 9

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 10

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 11

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 12

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 13

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 14

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 15

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 16

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 17

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 18

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 19

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 20

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 21

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 22

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 23

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 24

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 25

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 26

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 27

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 28

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 29

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 30

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 31

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 32

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 33

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 34

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 35

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 36

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 37

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 38

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 39

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 40

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 41

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 42

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 43

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 44

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 45

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 46

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 47

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 48

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 49

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 50

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 51

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 52

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 53

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 54

Order of the Sommelier สุราบัญชารัก ตอนที่ 2

เรื่องย่อ: Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ไป๋ฉี เจ้าของบาร์ผู้ถนัดเรื่องมิกซ์เหล้า และฝูอวี่ นักชิมเหล้าผู้สูญเสียต่อมรับรส พวกเขาใช้การชิมสุราเปิดประตูสู่เรื่องราวที่อยู่ในหัวใจของลูกค้า คลี่คลายปมในใจ ปลอมประโลมดวงวิญญาณของผู้คนเหล่านั้น และได้เติบโตขึ้นโดยเรียนรู้ผ่านเรื่องราวของผู้อื่น จนกระทั่งไป๋ฉีได้แรงบันดาลใจในการมิกซ์เหล้า ที่สามารถฟื้นฟูต่อมรับรสของฝูอวี่ให้กลับมาเป็นปกติได้ในที่สุด

ยอดเข้าชม: 83