Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต ตอนที่ 1-27 พากย์ไทย

เรื่องย่อ: Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย

แต่ไม่นานก็เกิดเหตุแปลกประหลาด เมื่อลูกค้าที่มาซื้อบ้านถูกพบกลายเป็นศพถูกฆาตกรรมต่อเนื่องติดต่อกันถึง 3 ราย เจียงซั่ว จึงกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าต่อเนื่องอย่างเลี่ยงไม่ได้

ยอดเข้าชม: 226

ประเภท:

Drama (ดราม่า)

รายการตอนทั้งหมด: Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 1

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 2

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 3

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 4

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 5

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 6

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 7

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 8

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 9

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 10

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 11

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 12

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 13

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 14

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 15

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 16

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 17

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 18

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 19

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 20

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 21

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 22

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 23

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 24

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 25

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 26

ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 27