Reset ลูปย้อนชะตา ตอนที่ 1-15 พากย์ไทย

เรื่องย่อ: Reset ลูปย้อนชะตา พากย์ไทย

โดยที่พวกเขาไม่รู้ ซ่งบ่อดาวเป็นคนส่งของยังติดอยู่ในช่วงเวลาที่แยกจากกันแต่เชื่อมโยงถึงกัน เขาได้รับมอบหมายให้จัดส่งสินค้าให้เสร็จสิ้นในวันนั้น แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างไม่สามารถส่งได้ทั้งหมด

ยอดเข้าชม: 222