Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย ตอนที่ 1-24

เรื่องย่อ: Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย

สดับรักก้องยุทธภพ ฝูเซิงช่วยจิ้งยวนจอมมารผู้ตกที่นั่งลำบากไว้ที่เขาเฟิ่งหมิงและรับเขาเป็นศิษย์ ทำให้ผิดใจกับสำนักเซียน เซียนชิงเฉินที่มาขอศิษย์กลับพบว่าฝูเซิงนั้นเหมือนกับเซียนซีอวิ๋นที่เมื่อพันปีก่อนหายตัวไปเพราะปกป้องสรรพสิ่งไม่มีผิดเพี้ยน ชิงเฉินไปจากเขาเฟิ่งหมินพร้อมกับความสงสัยนั้น ทว่าเทพธิดามู่เหยากลับบีบคั้นให้สาบานว่าจะกำจัดฝูเซิงทิ้ง ชิงเฉินยอมแต่งงานกับมู่เหยาเพื่อปกป้องฝูเซิง แต่มู่เหยากลับไม่ยอมปล่อยฝูเซิงไปอยู่ดี จิ้งยวนปรากฏตัวด้วยร่างมังกรดำแท้จริงของเขาเพื่อปกป้องฝูเซิงต่อกรภัยพิบัตินี้จนตกลงไปในโลกฝูเซิงอิ้นพร้อมกับฝูเซิง ผ่านไปนานมากชิงเฉินจึงหาฝูเซิงและจิ้งยวนเจอ และเพื่อคุณธรรมและสรรพสิ่ง พวกเขาตัดสินใจร่วมมือกับต่อกรกับมู่เหยาที่ถูกกิเลสครอบงำ นักแสดง: หลี่เฟย หมิงเจียเจีย หวังโย่วเทียน ซุนลี่ย่าKseries

ยอดเข้าชม: 100

รายการตอนทั้งหมด: Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 1

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 2

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 3

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 4

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 5

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 6

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 7

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 8

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 9

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 10

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 11

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 12

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 13

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 14

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 15

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 16

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 17

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 18

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 19

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 20

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 21

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 22

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 23

Seal of Love สดับรักก้องยุทธภพ ตอนที่ 24