Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.1-24 (จบ)

เรื่องย่อ: Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย

“บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง (Secret Door) เป็นละครอิงประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงเรื่องราวความขัดแย้งระหว่าง “พระเจ้ายองโจ” กับ “องค์ชายรัชทายาท” จนนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมในวังหลวง โดยละครได้นำชีวิตในช่วง 8 ปีสุดท้ายก่อนที่องค์ชายรัชทายาทจะถูกพระบิดาสำเร็จโทษจนสิ้นพระชนม์อย่างน่าอนาถมาตีความใหม่ พระเจ้ายองโจในที่นี้จึงเป็นพระราชาที่ทำทุกอย่างเพื่อปกป้องพระราชอำนาจและสร้างความมั่นคงให้กับบัลลังก์ของตน ขณะที่องค์ชายรัชทายาทฝันอยากให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและปราศจากชนชั้นในสังคม * “องค์ชายรัชทายาท” ในที่นี้คือ “องค์ชายชางฮอน” หรือ “องค์ชายรัชทายาทซาโด” (ในละครเรียก “ลีซอน”) พระโอรสองค์ที่สองของพระเจ้ายองโจ และยังเป็นพระบิดาของ “องค์ชายลีซาน” (พระเจ้าจองโจ) อีกด้วย

ยอดเข้าชม: 311

รายการตอนทั้งหมด: Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.1

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.2

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.3

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.4

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.5

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.6

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.7

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.8

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.9

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.10

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.11

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.12

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.13

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.14

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.15

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.16

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.17

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.18

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.19

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.20

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.21

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.22

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.23

Secret Door (2014) บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง พากย์ไทย Ep.24