The Blue Whisper ทาสปีศาจ ตอนที่ 1-38 ซับไทย

เรื่องย่อ: The Blue Whisper ทาสปีศาจ ซับไทย

เขาถูกส่งมาที่เกาะปีศาจ และได้พบกับจี้อวิ๋นเหอผู้มีความสามารถในการฝึกฝนปีศาจ นางมีความสามารถควบคุมปีศาจได้ จนเปรียบเสมือนเจ้าแห่งปีศาจ

ยอดเข้าชม: 634

รายการตอนทั้งหมด: The Blue Whisper ทาสปีศาจ ซับไทย

ทาสปีศาจ ตอนที่ 1

ทาสปีศาจ ตอนที่ 2

ทาสปีศาจ ตอนที่ 3

ทาสปีศาจ ตอนที่ 4

ทาสปีศาจ ตอนที่ 5

ทาสปีศาจ ตอนที่ 6

ทาสปีศาจ ตอนที่ 7

ทาสปีศาจ ตอนที่ 8

ทาสปีศาจ ตอนที่ 9

ทาสปีศาจ ตอนที่ 10

ทาสปีศาจ ตอนที่ 11

ทาสปีศาจ ตอนที่ 12

ทาสปีศาจ ตอนที่ 13

ทาสปีศาจ ตอนที่ 14

ทาสปีศาจ ตอนที่ 15

ทาสปีศาจ ตอนที่ 16

ทาสปีศาจ ตอนที่ 17

ทาสปีศาจ ตอนที่ 18

ทาสปีศาจ ตอนที่ 19

ทาสปีศาจ ตอนที่ 20

ทาสปีศาจ ตอนที่ 21

ทาสปีศาจ ตอนที่ 22

ทาสปีศาจ ตอนที่ 23

ทาสปีศาจ ตอนที่ 24

ทาสปีศาจ ตอนที่ 25

ทาสปีศาจ ตอนที่ 26

ทาสปีศาจ ตอนที่ 27

ทาสปีศาจ ตอนที่ 28

ทาสปีศาจ ตอนที่ 29

ทาสปีศาจ ตอนที่ 30

ทาสปีศาจ ตอนที่ 31

ทาสปีศาจ ตอนที่ 32

ทาสปีศาจ ตอนที่ 33

ทาสปีศาจ ตอนที่ 34

ทาสปีศาจ ตอนที่ 35

ทาสปีศาจ ตอนที่ 36

ทาสปีศาจ ตอนที่ 37

ทาสปีศาจ ตอนที่ 38