รายการตอนทั้งหมด

ทาสปีศาจ ตอนที่ 1

ทาสปีศาจ ตอนที่ 2

ทาสปีศาจ ตอนที่ 3

ทาสปีศาจ ตอนที่ 4

ทาสปีศาจ ตอนที่ 5

ทาสปีศาจ ตอนที่ 6

ทาสปีศาจ ตอนที่ 7

ทาสปีศาจ ตอนที่ 8

ทาสปีศาจ ตอนที่ 9

ทาสปีศาจ ตอนที่ 10

ทาสปีศาจ ตอนที่ 11

ทาสปีศาจ ตอนที่ 12

ทาสปีศาจ ตอนที่ 13

ทาสปีศาจ ตอนที่ 14

ทาสปีศาจ ตอนที่ 15

ทาสปีศาจ ตอนที่ 16

ทาสปีศาจ ตอนที่ 17

ทาสปีศาจ ตอนที่ 18

ทาสปีศาจ ตอนที่ 19

ทาสปีศาจ ตอนที่ 20

ทาสปีศาจ ตอนที่ 21

ทาสปีศาจ ตอนที่ 22

ทาสปีศาจ ตอนที่ 23

ทาสปีศาจ ตอนที่ 24

ทาสปีศาจ ตอนที่ 25

ทาสปีศาจ ตอนที่ 26

ทาสปีศาจ ตอนที่ 27

ทาสปีศาจ ตอนที่ 28

ทาสปีศาจ ตอนที่ 29

ทาสปีศาจ ตอนที่ 30

ทาสปีศาจ ตอนที่ 31

ทาสปีศาจ ตอนที่ 32

ทาสปีศาจ ตอนที่ 33

ทาสปีศาจ ตอนที่ 34

ทาสปีศาจ ตอนที่ 35

ทาสปีศาจ ตอนที่ 36

ทาสปีศาจ ตอนที่ 37

ทาสปีศาจ ตอนที่ 38

ทาสปีศาจ ตอนที่ 6

เรื่องย่อ: The Blue Whisper ทาสปีศาจ ซับไทย

เขาถูกส่งมาที่เกาะปีศาจ และได้พบกับจี้อวิ๋นเหอผู้มีความสามารถในการฝึกฝนปีศาจ นางมีความสามารถควบคุมปีศาจได้ จนเปรียบเสมือนเจ้าแห่งปีศาจ

ยอดเข้าชม: 439