The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ (2020) ตอนที่ 1-38 พากย์ไทย

เรื่องย่อ: The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ (2020) พากย์ไทย

ในยุคปฏิวัติซินไฮ่แสนปั่นป่วนที่นำมาซึ่งการสิ้นสุดราชวงศ์ชิงและการก่อตั้งสาธารณรัฐจีนนั้น หลิวอันซุ่นทำงานให้กับอาจารย์ไต้ไห่เฉิน เจ้าของสำนักคุ้มกันที่มีชื่อเสียง ในฐานะศิษย์ของไต้ไห่เฉิน หลิวอันซุ่นเตรียมจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าสำนักและได้แต่งงานกับไต้หรงลูกสาวของไต้ไห่เฉิน แต่หลังจากมีคนตายในสำนักคุ้มกัน หลิวอันซุ่นก็ถูกเนรเทศและเดินทางไปปักกิ่งคนเดียว ในช่วงเวลายากลำบากนี้เอง เขาได้ผูกมิตรกับนางโจรที่ชื่อลู่เหยาถิง

ยอดเข้าชม: 950

ประเภท:

Action (ต่อสู้)

รายการตอนทั้งหมด: The Great Protector จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ (2020) พากย์ไทย

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 1

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 2

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 3

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 4

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 5

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 6

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 7

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 8

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 9

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 10

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 11

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 12

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 13

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 14

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 15

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 16

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 17

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 18

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 19

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 20

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 23

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 24

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 27

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 28

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 29

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 30

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 31

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 32

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 33

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 34

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 35

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 36

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 37

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ ตอนที่ 38