รายการตอนทั้งหมด

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 1

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 2

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 3

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 4

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 5

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 6

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 7

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 8

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 9

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 10

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 11

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 12

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 13

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 14

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 15

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 16

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 17

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 18

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 19

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 20

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 21

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 22

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 23

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 24

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 25

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 26

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 27

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 28

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 29

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 31

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 32

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 33

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 34

The heart of genius สูตรรักข้ามเวลา ตอนที่ 15

เรื่องย่อ: The heart of genius (2022) สูตรรักข้ามเวลา ซับไทย

ซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกันที่เขียนโดย ฉางเอ๋อร์ บอกเล่าเรื่องราวการค้นหาตนเองโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างห้วงเวลาของ “หลินจ้าวเซิง”

ยอดเข้าชม: 27