The Legendary Doctor Hur Jun (1999) คนดีที่โลกรอ หมอโฮจุน พากย์ไทย Ep.1-50 (จบ)

เรื่องย่อ: The Legendary Doctor Hur Jun (1999) คนดีที่โลกรอ หมอโฮจุน พากย์ไทย

เรื่องย่อ The Legendary Of Doctor Hur Jun / Medical Rule คนดีที่โลกรอ หมอโฮจุน โฮจุนชายหนุ่มผู้ซึ่งไม่ยึดติดกับธรรมเนียมใดๆ ใช้ชีวิตไปวันๆ จนโชคชะตาได้นำพาให้เค้าได้มาพบกับหมอเทวดาที่มีวิชาการแพทย์ที่ลึกล้ำ ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อหมอผู้นี้ทำให้เขามุมานะฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ เพื่อศึกษาวิชาแพทย์ด้วยกำลังใจ ตลอดจนการสนับจนุนจาก มารดา ภรรยา และคนรอบข้าง ซึ่งในที่สุดเขาก็สำเร็จและได้เป็นแพทย์สมใจ โฮจุนได้ใช้วิชาแพทย์ที่ร่ำเรียนมา ช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้ ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเกิดความระส่ำระส่าย อันเป็นเหตุให้โฮจุนต้องถูกเนรเทศ แต่เขาก็ไม่เคยทิ้งอุดมการณ์ เขาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประกอบกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดทั้งชีวิตเขียนตำราแพทย์ขึ้นมาจนกลายเป็นต้นฉบับตำราแพทย์ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ยอดเข้าชม: 313

รายการตอนทั้งหมด: The Legendary Doctor Hur Jun (1999) คนดีที่โลกรอ หมอโฮจุน พากย์ไทย

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.1

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.2

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.3

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.4

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.5

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.6

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.7

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.8

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.9

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.10

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.11

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.12

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.13

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.14

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.15

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.16

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.17

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.18

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.19

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.20

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.21

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.22

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.23

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.24

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.25

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.26

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.27

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.28

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.29

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.30

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.31

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.32

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.33

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.34

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.35

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.36

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.37

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.38

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.39

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.40

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.41

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.42

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.43

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.44

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.45

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.46

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.47

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.48

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.49

The Legendary Doctor Hur Jun (1999) พากย์ไทย Ep.50