The Mysterious Class ตอนที่ 1-8 ซับไทย

เรื่องย่อ: The Mysterious Class ซับไทย

คนที่เรียนห้องเดียวกัน เริ่มสงสัยว่ามีคนใดคนหนึ่งในห้องเรียนของเขาเป็นผี และพวกเขาเริ่มสงสัยกันเองในกลุ่มว่าใครกันแน่ที่เป็นผี

ยอดเข้าชม: 167