The Nokdu Flower (Mung Bean Flower) ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย

เรื่องย่อ: The Nokdu Flower (Mung Bean Flower) ดอกไม้แห่งแดนดิน พากย์ไทย

กลุ่มชาวบ้านจากจังหวัดชอลลาได้ต่อต้านการทำงานของรัฐบาลสำหรับนโยบายส่งเสริมศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิคให้เข้ามีบทบาทมากขึ้นในเกาหลี

ยอดเข้าชม: 235

รายการตอนทั้งหมด: The Nokdu Flower (Mung Bean Flower) ดอกไม้แห่งแดนดิน พากย์ไทย

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 1

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 2

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 3

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 4

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 5

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 6

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 7

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 8

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 9

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 10

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 11

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 12

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 13

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 14

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 15

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 16

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 17

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 18

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 19

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 20

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 21

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 22

ดอกไม้แห่งแดนดิน ตอนที่ 23