The Promise of Chang’an (2020) คำสัตย์เมืองฉางอัน ซับไทย Ep.1-56 (จบ)

เรื่องย่อ: The Promise of Chang’an (2020) คำสัตย์เมืองฉางอัน ซับไทย

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย คำสัตย์เมืองฉางอัน “เฮ่อหลานหมิงอวี้” สาวน้อยฉลาดปราดเปรื่อง หลานสาวท่านผู้นำยงหลิน เมื่อตอนเยาวว์วัยได้บังเอิญพบกับ”เซียวเฉิงซวี่” องค์ชายเก้าแห่งเซิ่งโจว ทั้งสองมีนิสัยที่คล้ายกัน และมีค่อย ๆ เกิดเป็นความรู้สึกที่ดี ๆ ต่อกัน ต่อมามีคนแพร่ข่าวลือออกไปว่า เซียวเฉิงซวี่ได้ตายในสนามรบแล้ว เพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้หมิงอวี้ถูกบีบให้แต่งงานกับพี่ชายของเฉิงซวี่ องค์ชายสามเซียวเฉิงรุ่ยและได้เข้าวัง เรื่องราวของหมิงอวี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ความรักที่นางมีแต่องค์ชายเก้าจะต้องพบเจอกับอุปสรรคใดบ้าง

ยอดเข้าชม: 179

รายการตอนทั้งหมด: The Promise of Chang’an (2020) คำสัตย์เมืองฉางอัน ซับไทย

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.1

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.2

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.3

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.4

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.5

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.6

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.7

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.8

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.9

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.10

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.11

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.12

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.13

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.14

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.15

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.16

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.17

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.18

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.19

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.20

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.21

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.22

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.23

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.24

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.25

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.26

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.27

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.28

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.29

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.30

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.31

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.32

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.33

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.34

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.35

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.36

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.37

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.38

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.39

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.40

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.41

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.42

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.43

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.44

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.45

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.46

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.47

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.48

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.49

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.50

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.51

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.52

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.53

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.54

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.55

The Promise of Chang’an (2020) ซับไทย Ep.56