To My Star ตอนที่ 1-9 พากย์ไทย

เรื่องย่อ: To My Star พากย์ไทย

ทั้งสองก็ยังเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่ความรักของพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรค เมื่อฮันจีอูเป็นผู้ที่มีความคิดแบบอนุรักษ์นิยม ในขณะที่คังซอจุนเป็นผู้ที่มีความคิดแบบอิสระต่อชีวิตและความรัก

ยอดเข้าชม: 245