You Are My Glory ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 1-30 พากย์ไทย

เรื่องย่อ: You Are My Glory ดุจดวงดาวเกียรติยศ พากย์ไทย

แต่กลับเลือกเรียนต่อและทำงานในหน่วยงานด้านการบินและอวกาศแห่งชาติ ระหว่างเรียนเขาได้คบหาผู้หญิงคนหนึ่ง ไม่กี่ปีก็เลิกกัน ทั้งสองคนพบกันอีกครั้งในโลกออนไลน์ ในเกม King of Glory

ยอดเข้าชม: 10.03 K

ประเภท:

Drama (ดราม่า)

รายการตอนทั้งหมด: You Are My Glory ดุจดวงดาวเกียรติยศ พากย์ไทย

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 1

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 2

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 3

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 4

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 5

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 6

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 7

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 8

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 9

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 10

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 11

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 12

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 13

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 14

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 15

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 16

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 17

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 18

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 19

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 20

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 21

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 22

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 23

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 24

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 25

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 26

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 27

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 28

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 29

ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนที่ 30