You Are My Hero (2021) คุณคือป้อมปราการของฉัน พากย์ไทย Ep.1-40 (จบ)

เรื่องย่อ: You Are My Hero (2021) คุณคือป้อมปราการของฉัน พากย์ไทย

ในระหว่างการฝึกซ้อมการช่วยเหลือฉุกเฉินที่จัดโดยโรงพยาบาลและโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สิงเค่อเหล่ย ตำรวจระดับหัวกะทิได้พบกับหมีข่าที่เป็นหมอในโรงพยาบาล ด้วยการติดต่อที่เพิ่มขึ้น ทั้งสองคนเริ่มเข้าใจกัน และสิงเค่อเหล่ยก็มีใจให้กับหมีข่า แผ่นดินไหวอย่างกะทันหันทำลายความสงบสุขของชีวิตพวกเขา หมีข่าและสิงเค่อเหล่ยได้รับคำสั่งให้ไปที่ภัยพิบัติ ในฐานะตำรวจและแพทย์ที่รักษาความปลอดภัยสาธารณะ ทั้งสองมาอยู่บนเรือลำเดียวกัน เต็มใจที่จะปกป้องซึ่งกันและกัน และผู้คนหลายพันคนที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา

ยอดเข้าชม: 236

รายการตอนทั้งหมด: You Are My Hero (2021) คุณคือป้อมปราการของฉัน พากย์ไทย

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.1

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.2

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.3

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.4

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.5

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.6

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.7

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.8

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.9

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.10

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.11

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.12

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.13

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.14

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.15

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.16

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.17

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.18

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.19

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.20

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.21

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.22

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.23

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.24

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.25

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.26

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.27

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.28

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.29

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.30

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.31

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.32

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.33

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.34

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.35

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.36

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.37

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.38

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.39

You Are My Hero (2021) พากย์ไทย Ep.40