Zheng He Xia Xi Yang ซำปอกง พากย์ไทย Ep.1-59 (จบ)

เรื่องย่อ: Zheng He Xia Xi Yang ซำปอกง พากย์ไทย

ตำนานมหาขันทีแห่งท้องทะเล เรื่องราวของเจิ้งเหอ ที่ถูกจับเป็นเชลยและถูกเกณฑ์เป็นทาสขันที ขณะที่มีอายุเพียง 10 ขวบ ได่เต้าจนเป็นมหาขันทีและกลายเป็นนายพลเรือแห่งทะเลตะวันตกและเป็นนักเดินเรือที่ยิ่งใหญ่ของจีนและของโลก ผู้คนตามริมฝั่งแม่น้ำและทะเลที่ซำปอกงเดินทางไปแวะพักจึงมักสร้างศาลเจ้ากราบไหว้และรำลึกถึงวีรกรรมของเขา ตามประวัติกล่าวว่าซำปอกงนำกองเรือที่ยิ่งใหญ่เดินทางออกจากจีนถึง ๗ ครั้ง ในจำนวนนี้มีถึง ๔ ครั้งที่เขาเดินทางมาค้าขายกับราชสำนักอยุธยา ที่วัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเทศไทยก็เคยมีศาลของซำปอกง

ยอดเข้าชม: 168

รายการตอนทั้งหมด: Zheng He Xia Xi Yang ซำปอกง พากย์ไทย

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.1

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.2

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.3

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.4

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.5

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.6

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.7

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.8

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.9

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.10

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.11

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.12

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.13

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.14

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.15

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.16

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.17

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.18

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.19

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.20

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.21

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.22

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.23

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.24

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.25

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.26

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.27

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.28

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.29

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.30

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.31

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.32

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.33

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.34

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.35

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.36

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.37

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.38

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.39

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.40

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.41

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.42

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.43

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.44

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.45

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.46

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.47

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.48

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.49

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.50

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.51

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.52

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.53

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.54

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.55

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.56

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.57

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.58

Zheng He Xia Xi Yang พากย์ไทย Ep.59